Categories
good health

“ฮิสทีเรีย…”จงรักฉัน สนใจฉัน อย่าได้มองข้ามเด็ดขาด

คุณเคยสังเกตคนใกล้ตัว หรือสังคมรอบข้างที่คุณอยู่หรือไม่ ว่าทำไมบางคนถึงมีบุคลิกแปลกๆ เช่น ชอบพูดคุยเสียงดัง แสดงกิริยาที่โดดเด่นเกินงาม

มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจากผู้คน ต้องการให้ผู้คนหันมารักตน โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของบุคลิกภาพ โดยจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ และท่าทางมากเกินกว่าปกติ เพื่อดึงดูดความสนใจ

ดังนั้นเรามาทำความรู้จักเพื่อเข้าใจโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียนี้อย่างถูกต้องกัน

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder: HPD) คือ โรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ หรือควบคุมความวิตกกังวลของตัวเองไม่ค่อยได้ รวมถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองก็ทำได้ไม่ดีเท่าคนปกติเช่นกัน

อาการของโรค มีดังนี้

 • ต้องการเป็นจุดเด่น หรือจุดสนใจ เช่น พูดจา หรือแสดงท่าทางเกินจริง เป็นต้น ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกอึดอัด และทนไม่ได้ทันทีหากตัวเองไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง
 • ไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น หรือไม่ค่อยแสดงความห่วงใย ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • อารมณ์แปรปรวนง่าย รู้สึกเบื่อ หรือหงุดหงิดง่าย และมักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างทันทีทันใด เช่น ร้องไห้ทันทีเมื่อรู้สึกเสียใจ หรือผิดหวัง แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
  แสดงอาการโกรธอย่างรุนแรงกับเรื่องเล็กน้อย เป็นต้น หรืออาจทำร้ายตัวเอง หรือมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่ไม่สนว่าการกระทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่

สาเหตุของฮิสทีเรีย

ในปัจจุบันแพทย์ยังไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียได้อย่างแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการ ได้แก่

 • พันธุกรรม ผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียอาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนี้มากกว่าคนอื่นๆ
 • การเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กที่สมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย อาจเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว
 • ลักษณะการเลี้ยงดู เด็กที่เติบโตโดยไม่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร อาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพแบบ
  ฮิสทีเรียได้ เช่น เด็กที่ไม่เคยถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อทำผิด เด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
 • ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ลักษณะทางจิตวิทยา วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียดของแต่ละคน

รักษาโรคฮิสทีเรีย ดึงบุคลิกภาพ ให้กลับมาดังเดิมอีกครั้งโดยสามารถทำได้ดังนี้

 • การบำบัด การทำจิตบำบัดเป็นวิธีการรักษาที่ทางการแพทย์นิยมใช้ทั่วไป และมีประสิทธิภาพสูงสุดของอาการบุคลิกภาพที่ผิดปกติแบบฮิสทีเรีย
  โดยนักบำบัดอาจมีการพูดคุยเจาะถึงความรู้สึกภายในจิตใจของคุณเพื่อให้ทราบถึงปัญหา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ของคุณเคยเผชิญมา พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ถูกวิธี
  และการมีความคิดทัศคติในเชิงบวก มากกว่าเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อเรียกร้องความสนใจ  ซึ่งโรคบุคลิกภาพที่ผิดปกติแบบฮิสทีเรียจะวินิจฉัยง่ายกว่าโรคประสาทแบบฮิสทีเรีย
 • ยารักษาอาการ อาการทางจิตนั้นผู้ป่วยบางรายอาจมีโรคซึมเศร้า  หรือโรคทางจิตเวชอื่นๆ  ร่วมด้วย  เช่น  โรคไบโพลาร์  โรคหลงตัวเอง  อาการหลงผิด
  จึงทำให้ต้องมีการให้ยาเป็นตัวช่วยเพิ่มเพื่อคลายความวิตกกังวล คลายความเครียด และปรับความสมดุลทางอารมณ์ให้คงที่

ติดตามบทความ good healthได้ทุกสัปดาห์ได้ที่ howto-healthy.com