Categories
good health

การป้องกันดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจาก”โควิด-19″

ในสภาวะที่ตึงเครียดไปทั่วโลกตอนนี้ คงไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเรามีความวิตกกังวล และมีความเครียดได้เท่ากับ การแพร่กระจาย จากการติดเชื้อของโรคระบาดที่ระบาดไปในทั่วทุกมุมโลกที่มีชื่อว่า โควิด-19  พวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องป้องกัน

ดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โควิด-19  ทั้งเพื่อตนเอง และเพื่อผู้อื่นด้วย ในบทนี้จึงไปค้นคว้าจากข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อนำวิธีการป้องกันดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 มาฝากทุกๆคนกัน

เพื่อนำไปปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ในทุกๆวันที่เรายังจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจ และดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราต่อไป ไปติดตามกันว่าเราควรต้องปฏิบัติตนอย่างไรกันบ้าง

ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเรียกว่าเวลาทอง (Golden period) ที่คนไทยเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการลดการระบาดของโรค โควิด-19 ในประเทศให้ช้าลงให้ได้เพื่อให้ระบบการดูแลรักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที

เราทุกคนที่อยู่ร่วมกันจึงต้องมีหน้าที่สำคัญอยู่ 2 อย่าง คือ ลดการรับเชื้อโรคและลดการแพร่เชื้อโรค โดยมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญช่วงนี้เพื่อ “ลดการแพร่เชื้อ”

ก็ยังคงต้องเป็นการ รักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing อยู่อย่างเคร่งครัด และการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

 • การช่วยกันลดการสัมผัสเชื้อโรค” ด้วย 6 Safety คือ”กินอย่างปลอดภัย” (Food safety) โดยการกินสุก อุ่นร้อน ปรุงใหม่ ใช้ภาชนะแยกเฉพาะเป็นของตนเอง ซื้อจากร้านอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย
 • ล้างมือให้ปลอดโรค” (Hand safety) ล้างบ่อยๆ ด้วยน้ำประปากับสบู่ นานอย่างน้อย 20 วินาที (ร้องเพลงช้างช้างช้าง 2 รอบ)
  ถ้าไม่สามารถใช้น้ำกับสบู่ได้ในตอนนั้น ให้เราใช้แอลกอฮอล์เจลแบบเข้มข้นอย่างน้อย  70%  ควรใช้ก่อนและหลัง ที่เราทำกิจกรรมต่างๆเสร็จ เช่น การทานอาหาร ต้องการใช้มือสัมผัสใบหน้า และเมื่อจะเข้าบ้านเป็นต้น
 • ล้างผักผลไม้ก่อนนำมาทานทุกครั้งอย่างถูกวิธี(Fruit safety) เปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน เกินกว่า 5 นาที ล้างด้วยการแช่เบคกิ้งโซดา หรือแช่ในน้ำด่างทับทิม ก่อนกิน ปอกเปลือก หรือก่อนนำมาแช่ตู้เย็น
 • สวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมกับตัวเรา(Mask safety) คนปกติทั่วไปอย่างเราๆใช้ใส่หน้ากากผ้าได้
  แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วไปจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับการผ่าตัด
  และถ้าเราจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้เสี่ยง/ป่วยโควิด-19 หรือกำลังส่งตรวจเชื้อให้ใส่หน้ากากเอ็น-95 ถ้าทำหัตถการใกล้ชิดให้ใส่เกราะบังหน้าและชุดพีพีอีครบชุด
 • จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดละเลิกหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง (Activity safety) ที่เราเรียกว่า 5 ล. คือ ลดกิจกรรมเสี่ยง ละเว้นพฤติกรรมเสี่ยง เลิกไปพื้นที่เสี่ยง หลีกกลุ่มคนเสี่ยง
  และเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยง (จุดเสี่ยงภายนอกคือพื้นผิวสัมผัสต่างๆ จุดเสี่ยงภายในคือ ใบหน้าเราเอง)
 • ต้องรักษา/เว้นระยะห่างทางสังคม” ให้ปลอดภัยมากที่สุด (Social safety ด้วยหลัก Social distancing) คือ อยู่บ้าน แยกตัวเมื่อเสี่ยง อยู่ห่างคนอื่นอย่างน้อยที่สุด  2 เมตร อย่างนี้เป็นต้น

นี่ก็คือวิธีที่นำมาฝากกันในการป้องกันดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้

ที่เราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันดูแลตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติกันให้ได้อย่างเคร่งครัด เพื่อตัวเราเอง และเพื่อคนอื่นด้วย

ติดตามบทความ good health ในทุกสัปดาห์ได้ที่ howto-healthy.com