good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

ค้นพบไข้หวัดโควิดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้

ค้นพบไข้หวัดโควิดสายพันธุ์ใหม่

ค้นพบไข้หวัดโควิดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ นับเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีวัคซีนที่ช่วยในการลดการแพร่ระบาดออกมาฉีดให้กับผู้คนจำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในหลายๆ

Read More »
อาการจิตตกปัญหาใหญ่กว่าที่คุณคิด

อาการจิตตกปัญหาใหญ่

อาการจิตตกปัญหาใหญ่กว่าที่คุณคิด หนึ่งในสภาวะโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมาก  แทบไม่น่าเชื่อว่าปัญหาอาการจิตตกของคนไทยทุกวันนี้เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อย ๆ เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง

Read More »
การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด

การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด

การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด ควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะหายจากไข้หวัดได้เร็วขึ้น ไข้หวัดเป็นโรคที่เรามักจะเป็นกันประจำ และค่อนข้างบ่อย อีกทั้งยังมีการติดเชื้อไข้หวัดกันได้อย่างง่ายๆอีกด้วย

Read More »
“แพทย์แผนไทย”

“แพทย์แผนไทย”

เวชวิธีปฏิบัติของ “แพทย์แผนไทย” ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ เวชวิธีปฏิบัติของแพทย์แผนไทยสำหรับ COVID-19

Read More »
วัคซีนตัวไหนดี เทียบประสิทธิภาพวัคซีน

วัคซีนตัวไหนดี

วัคซีนตัวไหนดี  เทียบประสิทธิภาพวัคซีนให้เห็นชัดๆ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19หนักขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐาบาลจะผ่อนปลนมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซามานาน ล่าสุดตอนนี้

Read More »
good health