good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด

การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด

การดูแลตนเองเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัด ควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะหายจากไข้หวัดได้เร็วขึ้น ไข้หวัดเป็นโรคที่เรามักจะเป็นกันประจำ และค่อนข้างบ่อย อีกทั้งยังมีการติดเชื้อไข้หวัดกันได้อย่างง่ายๆอีกด้วย

Read More »
“แพทย์แผนไทย”

“แพทย์แผนไทย”

เวชวิธีปฏิบัติของ “แพทย์แผนไทย” ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ เวชวิธีปฏิบัติของแพทย์แผนไทยสำหรับ COVID-19

Read More »
วัคซีนตัวไหนดี เทียบประสิทธิภาพวัคซีน

วัคซีนตัวไหนดี

วัคซีนตัวไหนดี  เทียบประสิทธิภาพวัคซีนให้เห็นชัดๆ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19หนักขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐาบาลจะผ่อนปลนมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซามานาน ล่าสุดตอนนี้

Read More »
ทำร้ายตัวเองทางอ้อม 3 พฤติกรรม

ทำร้ายตัวเองทางอ้อมด้วย 3 พฤติกรรม ต่อไปนี้

พฤติกรรมเหล่านี้ ไม่ควรทำในช่วงกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน อันที่จริงเราต่างก็รู้ดีแก่ใจว่าช่วงนี้ประเทศไทยนั้นย่ำแย่เป็นอย่างมาก

Read More »
ขี้อาย จนกลายเป็นความกลัว

เมื่อ “ความขี้อาย” กลายเป็น “ความกลัว”

หากเข้าสังคมแล้ว “กลัว” ปัจจัยการใช้ชีวิตในรูปแบบปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ มีสื่อในช่องทางโซเชียลมีเดียมากมายให้เลือก เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโข

Read More »
good health