good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

good health

good health พูดถึงการที่มีสุขภาพที่ดีควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการกินที่ดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะมาแบ่งบันกันว่าทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี

4 วิธีแก้ไขสุขภาพจิต เคล็ดลับแบบง่ายเริ่มต้นได้ที่บ้าน

4 วิธีแก้ไขสุขภาพจิต เคล็ดลับแบบง่ายเริ่มต้นได้ที่บ้าน 

ในช่วงนี้ทุก ๆ คนน่าจะสูญเสียพลังทางด้านความรู้สึกในแง่บวกกันอย่างแน่นอน เพราะส่วนใหญ่นั้นมีแต่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัส

Read More »
ปัญหาสุขภาพ จากการใช้ห้องน้ำรวม

4 วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ จากการใช้ห้องน้ำรวม

             ห้องน้ำรวมหรือห้องน้ำสาธารณะ คือสถานที่ที่มีคนใช้ขับถ่ายของเสียทั้งหนัก-เบาร่วมกัน และในห้องน้ำสาธารณะที่ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม

Read More »
อาการก่อนเป็นอัมพาต

อาการก่อนเป็นอัมพาต คุณสามารถสังเกตได้

อาการก่อนเป็นอัมพาต คุณสามารถสังเกตได้ รู้ไว้ลดความเสี่ยง ส่วนใหญ่คุณหมอชั้นนำโดยเฉพาะอายุรเวททางด้านผู้สูงวัย และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

Read More »
เราจะนอนอย่างไรให้มีส่งผลดีต่อสมอง

นอนอย่างไรให้มีส่งผลดีต่อสมอง

เราจะนอนอย่างไรให้มีส่งผลดีต่อสมอง สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญในร่างกายของเรา สมองมีหน้าที่สั่งการร่างกายและยังใช้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการรับรู้ข้อมูลที่มากระทบตัวเราดังนั้นสมองแทบจะทำงานตลอดทั้งวันในขณะที่เรารู้สึกตัวช่วงเวลาเดียวที่จะสมองจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็คือช่วงเวลาที่เราทุกคนนอนหลับ

Read More »
4 วิธีป้องกันโควิด

4 วิธีป้องกันโควิด-19

4 วิธีป้องกันโควิด-19 ช่วงฤดูหนาว โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อได้ทางทางเดินหายใจ อาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

Read More »
good health