สารพิษปนเปื้อนในภาคเกษตร

สารพิษปนเปื้อนในภาคเกษตร

สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตรในช่วงโควิด

สารพิษปนเปื้อนในภาคเกษตร ที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญ

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังผลักดันคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยในหลายๆ มิติ ทั้งการปลูกพืชทดแทน รวมถึงเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ แต่ยังไม่เห็นมาตรการอาหารปลอดภัยที่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากมาตรการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราอยู่บ้านกันมากขึ้น ทำอาหารรับประทานกันเองภายในครอบครัว

จึงหลีกเลี่ยงสารพิษปนเปื้อนจากสินค้าทางการเกษตรไม่ได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีการรใช้สารเคมีฯที่ไม่ถูกต้อง  การเลือกผักผลไม้ในการทำอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีความรู้เพราะ หากเรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปสารเคมีหรือสารพิษจะไปตกค้างภายในร่างกายอาจทำให้เราเกิดอาการเช่น ปวดศีรษะ,คลื่นไส้,ปวดท้อง,ไม่สบาย หากได้รับสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานและปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากเลี่ยงได้ควรเลี่ยงไปหากเลี่ยงไม่ได้ ดั้งนั้นเราควรล้างผักผลไม้ให้สะอาด

สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร
สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร

วิธีการล้างผักและผลไม้เพื่อลดสารตกค้างของสารเคมีและยาฆ่าแมลง

 วิธีที่ 1 ใช้ผงฟู (baking soda) ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ 1 กะละมัง หรือ ปริมาตร 20 ลิตร แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 15 นาที

วิธีที่ 2 ใช้น้ำไหลผ่าน เด็ดผักออกเป็นใบๆล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง

วิธีที่ 3ใช้ด่างทับทิม ปริมาณ 20 – 30 เกล็ด ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาทีล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด

สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร
สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร

วิธีการเลือกดูผักผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทางการเกษตร

1.เลือกซื้อผักที่สะอาด สังเกตว่าไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารเคมี หรือเชื้อราตามใบ หรือมีกลิ่นฉุนผิดปกติ

2.เลือกซื้อผักที่มีรอยกัดแทะของแมลง แสดงว่าอาจจะปลอดภัยจากสารเคมีในระดับหนึ่ง

3.เลือกซื้อผักตามฤดูกาล เพราะผักที่ออกตามฤดูกาลอาจไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร
สารปนเปื่อนในสินค้าเกษตร

     ปัจจุบันพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 64% ใน 168 ประเทศทั่วโลกและพบสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายคนเรา สัตว์ป่า และแมลง มากถึง 92 ชนิด ใช้ยาฆ่าแมลงมาเป็นอันดับ 5 และยาฆ่าหญ้า อันดับ 4 ของโลก และยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย จากการคำนวณค่าเฉลี่ยพบว่าคนไทย 64.1 ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากกว่า 2.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มีกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีโดยการงดการนำเข้า/ขึ้นทะเบียนสารเคมีบางประเภทแล้ว แต่ยังคงเหลือตกค้างและใช้งานภายในประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก เห็นได้จากผักผลไม้ยอดนิยมที่คนไทยชอบรับประทานเช่น ถั่วฝักยาว คะน้า พริกแดง กะเพรา และกะหล่ำปลี มักพบ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าโรคพืช หรือผักผลไม้เกษตรอินทรีย์บางส่วนก็พบสารเคมีร้ายแรงที่ห้ามใช้ทั้งโลกปะปนอยู่ เราควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ และการล้างทำความสะอาดผักผลไม้ที่เราซื้อมาทุกครั้ง

ติดตามบทความ good food ในทุกสัปดาห์ได้ที่ howto-healthy.com

FB : Beauthy-healthy

Cr.pic:sites/thaihealth/plerne/thaipost